Kaupungin talouden tervehdyttämisohjelma, päivitetty 28.8.16

Tampereen kaupungin 10 kohdan tervehdyttämisohjelma

Esittelen tässä joitakin kaupungin talouden tervehdyttämiskeinoja, jotka perustuvat pitkäaikaiseen kokemukseeni kaupungin virkamiehenä (25v). Ne muuttaisivat talouden ylijäämäiseksi ja antaisivat tilaa palvelurakenteen kehittämiselle nykyisellä veroprosentilla.

 

ENSIKSI Koko kaupunkia koskevat yt-neuvottelut pitäisi aloittaa heti, tarkoituksena rakenteellisten muutosten läpivienti ja mahdolliset lomautukset. Kahden viikon koko henkilöstön lomautus toisi säästöjä n. 10 milj. euroa. Lomautus on vain kertakäyttöväline, jolla voitaisiin pienentää tämän vuoden n. 50 milj. euron alijäämää.

TOISEKSI Harkitsisin myös apulaispormestarijärjestelmän lakkautusta esimerkkinä hallinnon keventämisestä. Sen säästövaikus on n. 1 milj.euroa. Valtuutetut voisivat toimia lautakuntien puheenjohtajina, niinkuin ennenkin. Uudet toimialajohtajat toimivat virkamiehinä samoissa tehtävissä kuin kaavaillut kolme apulaispormestaria ja voisivat toimia lautakuntien esittelijöinä. Näin vältettäisiin turha päällekkäisyys ja lautakuntien voimasuhteet olisivat vaalituloksen mukaisia. Nyt ne eivät sitä ole.

KOLMANNEKSI Toteutettu 2017.

Työaika pitäisi muuttaa normaaliksi klo 8-16, nyt se on 8,30-15,45. 45 min työajan lisäyksellä saavutettaisiin tehokkuuden paranemista n. 10 milj.euroa. Kesälomat normaaleiksi 4-6 viikkoa, nyt jopa 8 viikkoa. Tehokkuus nousisi n. 20 milj.euroa. Lomarahojen leikkaus on hyvä säästökeino, kuuluu menneen maailman etuihin. Vaikutus n. 30 milj. euroa.

NELJÄNNEKSI Henkilöstön vähentämistarve uuden toimintamallin aikana on noin 300 henkilötyövuotta. Säästövaikutus noin 18 milj. euroa.

VIIDENNEKSI Toteutettu 2016-17.

Kaupungin liikelaitosten yhtiöittämisiä tulisi harkita. Yhtiöissä työskentelevät poistuisivat kaupungin henkilöstövahvuudesta. Säästöt kymmenia miljoonia euroja.

KUUDENNEKSI Toteutettu 2016-17.

Tilaaja-tuottaja mallista luopuminen. Se on kaksinkertaistanut henkilökunnan ja on kallis ja jäykkä järjestelmä. Päätökset sisäisestä tilaaja-tuottajamallin lopettamisesta onkin jo tehty. Säästövaikus on kuitenkin 0, koska henkilöstövähennyksiä ei aiota tehdä.

SEITSEMÄNNEKSI Omaa tuotantoa ja palvelutuotantoa pitäisi avata lisää kilpailulle ja ajaa omaa tuotantoa hiljalleen alas, mutta ei lopettaa kokonaan. Tilaajaorganisaatiota pitäisi voimakkaasti keventää. Säästöt tulevat henkilöstövähennysten kautta.

KAHDEKSANNEKSI Ulkopuolisia hankintoja ja palvelujen ostoja pitäisi lisätä. Vaikka näin on tehtykin, oma henkilöstö ei ole vähentynyt kyseisiltä aloilta. Jokin tässä yhtälössä ei toimi.

YHDEKSÄNNEKSI Palveluseteleiden käyttöä pitäisi lisätä joka alueella ja ottaa uusia palveluseteleiden käyttömahdollisuuksia mukaan.

KYMMENENNEKSI Henkilöstön rekrytointikieltoa tulisi valvoa tehokkaasti. Nyt kaupunkiin palkataan uusia virkamiehiä salaa päättäjien tietämättä, kun hakuilmoituksia ei julkaista paikallisissa lehdissä.

 

 

Tampereella 28.8.2016

 

YRJÖ SCHAFEITEL

kaupunginvaltuuston vpj (TaPu) sit.