Vaaliohjelma - Tampereen Puolesta ry

Vaaliohjelma 2017

1. Tampereen talous

Tampereen taloutta on hoidettu huonosti. Vuonna 2016 alijäämää tulee ainakin 45 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 ennuste on jo 20 miljoonaa euroa miinuksella. jatkuvat lisäbudjetit on kestämätön tie kaupungin talouden hoidossa.

Tampereen kaupunki ottaa jatkuvasti lisää velkaa, jota kaupungin kantokyky ei kestä.

Kaupunkilaisten kannalta ei voida jatkuvasti nostaa kiinteistöveroja ja erilaisia maksuja ja taksoja.

On käsittämätöntä, että monet yritykset siirtyvät Tampereelta ympäristökuntiin - lähinnä Pirkkalaan.

 

2. Tampereen työttömyys

Tampereen työttömyysaste on 20 prosenttia ja nuorisotyöttömyys 25 prosenttia ja tilanteeseen ei näytä tulevan parannusta. Kaupunki maksaa mieluummin valtiolle miljoonaluokan sakot kuin pyrkii työllistämään. Näin menetetään myös verotulot. Työpaikat, jotka työllistävät, ovat tie parempaan - eivät sellaiset, jotka vain lisäävät kustannuksia. Suuret työttömyysluvut lisäävät myös toimeentulotukikustannuksia. Muuttovoitto ei ole pelkkää riemujuhlaa, vaan lisäävät reilusti kuluja.

Nyt puhutaan laajasti perustulon kokeilusta. Pitäisikö Tampereen lähteä mukaan ko. kokeiluun? Se tukisi työttömien mahdollisuuksia ottaa vastaan erilaisia töitä etuuksien heti katkeamatta.

Työttömyyden hoitamattomuudesta johtuvien sakkomaksujen takaisinmaksu KELAlle on vähennettävä työllistämällä.

 

3. Tampereen peruspalvelut

Peruspalvelujen järjestäminen on kunnan perustehtävä. Tätä asiaa nykyiset päättäjät eivät ole sisäistäneet. Jos talous on ennustettavassa kunnossa, niin peruspalveluista ei tarvitse karsia nii rajusti, kun nyt on tehty jo vuosien ajan. Tulos on nähtävissä puutteina, valituksina, pahoinvointina, työntekijöiden uupumisina jne.

  • lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palveluihin on lisättävä voimavaroja. Lasten ja nuorten palvelujen laiminlyönti näkyy jo selvästi pahoinvointina ja syrjäytymisenä. Lapset ja nuoret ovat kuitenkin tämän kaupungin tulevaisuuden tekijöitä. Lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus harrastaa.

  • ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluiden taso on laskenut ja kaupunki on ollut usein esillä ikävällä tavalla - hyvää hoitoa ja turvaa ei ole aina pystytty tarjoamaan. Trendinä halutaan mahdollisimman moni ikäihminen hoitaa kotona - hieno ajatus, mutta se ei aina toimi ja alisää vain kuluja. Tarvittava määrä laitospaikkoja tulee säilyttää ja kotiin hoidettavien tasoa tulee valvoa ja lisätä. Lisäksi tulee asettaa tiukat rakat yksityisille ja ylikansallisille yrityksille, joiden tarkoituksena on tuottaa vain voittoa - ei välttämättä hyvää palvelua.

  • sosiaali- ja terveyspalvelut

Ikäihmisten palvelujen taso on ollut esillä usein ja ikävällä tavalla. Hyvää hoitoa ja turvaa ei ole pystytty aina tarjoamaan. Trendinä on mahdollisimman monen ikäihmisen hoitaminen kotona. Se on hieno ajatus, mutta se ei vaan toimi ja lisää kuluja. Laitoksia ei tule ajaa alas nykyistä tahtia. Lisäksi tulee panna tiukat rajat ylikansallisille toimijoille.

Sosiaalipuolella on tiedossa tänäkin vuonna suuret ylitykset. Mitä SOTE -uudistus sitten tuo tullessaan - sitä tuskin kukaan tietää. SOTE -uudistukseen tulee varautua. Kaupungin tulevaisuuden toiminnan kannalta on tärkeää tietää, millaisella verokertymällä kaupungille jäävät tehtävät tullaan hoitamaan.

 

 

4. Tampereen koulutuspalvelut

  • peruskoulutus

Hyvin toimiva peruskoulu on tärkeä pohja ajatellen lasten tulevaisuutta. Tässä vaiheessa lapset saavat ne kuuluisat eväät tulevaisuutta varten. Peruskoulussa ryhmäkoot tulee säilyttää inhimillisinä ja tukipalveluita ei saa karsia. Nyt näyttää olevan suuntana suurten yhtenäiskoulujen perustaminen. Tästä ovat seurauksena erilaiset ongelmat, jotka eivät ole lasten etujen mukaisia. Opetukseen käytettäviä resursseja tulee lisätä. Vuoden 2017 talousarviossa tullaan näitä resursseja leikkaamaan.

(yli 1000 oppilaan koulu tulossa Tesomalle. Oulussa tarvittiin securitaksen vartijat, homma ei toimi muuten)

  • toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutus on jo ollut jatkuvien säästöjen kohteena. Ammatillisessa koulutuksen rahoitus ei takaa tällä hetkellä nuorten kouluttamista ammattitaitoisiksi työntekijöiksi ja jatko-opintoihin. Lukiokoulutuksessa kurssien määriä on jatkuvasti vähennetty ja ryhmäkoot ovat kasvaneet. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen arvostus tulee nostaa niille kuuluvalle tasolle.

 

5. Tampereen infra

Infran järjestäminen on merkittävä talouteen vaikuttava asia. Tampereen kaupungin suunnitteilla olevat investoinnit ovat sitä luokkaa, että kaupungin talous ei niitä kestä. Täysin välttämätön on Keskusjätevedenpuhdistamo (380 miljoonaa euroa). Lisäksi investointeihin luukuvat vuotuisten noin 250 miljoonan euron investointien lisäksi mahdollinen ratikka (450 miljoonaa euroa), Keskusareena, matkakeskus, maauimala, homekoulut ja -päiväkodit, uusien koulujen ja päiväkotien rakentaminen, teiden ja katujen rakentaminen ja parantaminen sekä monet muut pienemmät kohteet.

Kaavoitusta ei pidä viedä eteenpäin europainotteisesti. Huomioon on otettava myös kuntalaisten arvot ja näkemykset - esim. Eteläpuisto ja vastaavat alueet.

Keskustan autioituminen on lopetettava ja mahdollistettava keskustaan tulo ja siellä kulkeminen kaikille ajoneuvoille.

- liikennetoimikunta, pari ammattikuljettajaa raatiin mukaan

 

6. Yritystoiminta Tampereella

Viime vuosina on ollut selvästi havaittavissa, miten yritysvastainen kaupunki Tampere on. Yrittäjyydelle ja yritysten sijoittumiselle Tampereelle on näytettävä vihreää valoa. Nyt liian moni yritys siirtyy Tampereelta ympäristökuntiin ja muualta tulevat yritykset tekevät samoin.

 

7. Tampereen kaupungin hallinto

Tampereen kaupunki tarvitsee hyvän ja vahvan johtajan. Pormestarijärjestelmän mukana on tullut kaupunkiimme kähminnän ilmapiiri. Se paljon puhuttu avoimuus on unohtunut. Nimikkeenä pormestari käy, mutta sen tehtävän hoitajana tulee olla ammattihenkilö politiikan ulkopuolelta, joka toimii virkavastuulla.

Päätöksenteon avoimuutta on parannettava ja kuntalaisten AITOA kuulemista on lisättävä.

Poliittisista virkanimityksistä tulee luopua. Kuhunkin tehtävään tulee nimittää ammattitaitoisin ja paras ehdokas.