Mitä sitoutumattomuus tarkoittaa?

Kuva: Leena Kiuru 8.6.2008
Poutasäätä luvassa sitoutumattomuudelle

Sitoutumattomuus on vaihtoehto

 

Sitoutumattomuus tarkoittaa sitä, että ei ole sitoutunut poliittisiin puolueisiin.

 

Suomen kunnissa toimii sitoutumattomia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on olla paikallisia vaihtoehtoja poliittisille puolueille ja perinteiselle puoluepolitiikalle. Ne on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat toimia yhteisten asioiden hyväksi ja hoitaa yhteisiä asioita vapaina puoluepoliittisista sidonnaisuuksista.

 

Sitoutumattomien tavoitteena on kuntalaisten ja kuntayhteisön hyvinvointi, ei oman ryhmän (puolueen) tai muun intressiryhmän. Sitoutumattomat valtuustoryhmät ovat yhteistyökykyisiä, mutta eivät suostu sanelupolitiikkaan. 

 

Toisin kuin poliittisissa puolueissa, ”päätösten junttaaminen” ja ”kabinettipolitiikka” eivät sitoutumattomissa onnistu, sillä kenenkään mielipidettä ei voida kahlita tai vaientaa.

 

 

Tampereen Puolesta toimintaperiaatteet

 

Tampereen Puolesta -ryhmässä jokaisella valtuutetulla on oikeus ja velvollisuus muodostaa itsenäisesti mielipiteensä käsiteltävistä asioista, sillä kukin on vastuussa äänestäjilleen, ei ryhmälle. Ryhmän yhteinen mielipide haetaan keskustelemalla ja mielipiteitä yhteen sovittamalla. Velvoittavia ryhmäpäätöksiä tai erilaisten mielipiteiden perusteella langetettavia rangaistuksia ryhmä ei tunne.

 

Tampereen Puolesta edistää kaupungin ja sen asukkaiden taloudellista, yhteiskunnallista ja muunlaatuista hyvinvointia. Edellytämme, että kaikki jäsenemme noudattavat lakeja ja toimivat kaikin puolin eettisesti.

 

 

90 % suomalaisista on sitoutumattomia!

 

Puolueisiin sitoutumattomuus on Suomessa kasvava voimavara, joka tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään, sillä se tarjoaa ainoan todellisen vaihtoehdon puoluepolitiikalle sekä mahdollisuuden avoimelle keskustelulle ja päätöksenteolle.

 

Tällä hetkellä vain noin joka kymmenes suomalainen on jonkun poliittisen puolueen jäsen - sitoutumattomia on siis äänestysikäisistä 90 %. 

 

Miksi äänestäisit puolueita vaaleissakaan, jos et usko niihin ja niiden toimintaan?

 

 

Sitoutumattomat yhdistykset

 

Suomen Sitoutumattomat ry:n tehtävä on tehdä tunnetuksi sitoutumatonta toimintaa kunnissa. Se ylläpitää kotisivuja (http://www.sitoutumattomat.fi/). Sen tehtävänä on myös varmistaa, että Sitoutumattomat saavat myös kuntayhtymäpaikkoja, koska kunnallinen päätäntävalta on yhä enemmän siirtynyt kuntayhtymiin. Yhdistys toimii myös sitoutumattomien edunvalvontatehtävissä, mutta ei ota kantaa asiakysymyksiin, vaan kannanotot ovat paikallisia ja henkilökohtaisia.

 

Suomen Sitoutumattomat ry on perustettu vuonna 1991, samoin Tampereen sitoutumattomien yhdistys, joka toimi kymmenen ensimmäistä toimintavuottaan nimellä Tampereen Puolesta ry (TaPu). TaPun perustamiskokous pidettiin 20.10.1991, ja se merkittiin yhdistysrekisteriin vuonna 1992. Nimenmuutos Tampereen Sitoutumattomat ry:ksi (TaSi) hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 22.3.2002. Nimi muutettiin takaisin Tampereen Puolesta Ry:ksi alkuvuodesta 2014. TaPu on Suomen Sitoutumattomien jäsen.

 

TaPu on myös Pirkanmaan Sitoutumattomat ry:n jäsen. Pirkanmaan Sitoutumattomat on perustettu Pirkanmaan kunnissa toimivien kunnallispolitiikkaa harjoittavien sitoutumattomien yhdistysten ja yksityishenkilöiden sekä sitoutumattomien valitsijayhdistysten yhteiselimeksi. Sen keskeisenä tehtävänä on sitoutumattomien edustajien saaminen mukaan Pirkanmaan ylikunnallisten poliittisten hallintoelimiin. Tällaisia ovat esimerkiksi Pirkanmaan Liitto, Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri ja muut pirkanmaalaisten kuntien kuntayhtymät.

 

Pirkanmaan Sitoutumattomat on osallistunut myös eduskuntavaaleihin, 1995 yhteislistalla PIRKANMAAN PUOLESTA ja 20 vuotisjuhlien merkeissä 2015 17 ehdokkaalla eli lähes täydellä listalla!