Budjettivaltuusto 2016 -ryhmäpuheenvuoro

Tampereen Puolesta ry:n (TaPu) ryhmäpuheenvuoro valtuuston budjettikokouksessa 14.11.2016

Yrjö Schafeitel, valtuuston II varapuheenjohtaja

 

Julkaisuvapaa 14.11.2016 klo 10

 

18 MILJOONAA ALIJÄÄMÄINEN VERONKOROTUSBUDJETTI

 

Edessämme on tämän pormestarikauden viimeinen budjettiesitys. Se on edeltäjiensä kaltainen, alusta lähtien alijäämäinen. Kun verotulot vähenevät, valtionosuudet pienenevät ja yhteisöverojen tuotto alenee, pitäisi menot sopeuttaa tuloihin. Sitä ei ole tässä esityksessä tehty. Se hyvä puoli tässä kuitenkin on, että menojen kasvua on saatu hillittyä, mutta ei leikattua.

 

Toimintarakenne on muutettu palvelualueiksi, jotka aloittavat toimintansa 1.1.2017. Budjetin ymmärtäminen on tullut vaikeammaksi. Eri toimialueiden luvut ovat isoja kokonaisuuksia. Niihin on vaikea päästä käsiksi, muiden kuin asianomaisissa lautakunnissa työskennelleiden valtuutettujen, jotka tuntevat lautakuntakäsittelyissä olleet yksityiskohtaiset budjettiesitykset. Uudet palvelualueet ovat: Hyvinvoinnin palvelualue, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue ja Kaupunkiympäristön palvelualue. Uudet palvelualuejohtajat eivät vielä ole saaneet menokehitystä käännettyä, sillä tämä on myös heidän ensimmäinen budjettinsa. Seuraavt budjetit pitää olla palvelualueidenkin osalta tulokehitykseen sopeutettuja.

 

Hyvät tamperelaiset veronmaksajat. Tämä vuoden 2017 talousarvioesitys on karusti sanottuna veronkorotusbudjetti. Alijäämäinen veronkorotusbudjetti. Ratikan maksaminen alkaa siis heti. Oikea alijäämä on siis jo lähtökohtaisesti 25 milj. euroa, sillä kiinteistöverojen korotuksen tuotoksi on laskettu 7 miljoonaa euroa. Jos vertaamme pormestari Ikosen aikaisempia alijäämäisiä budjettiesityksiä, alijäämä kasvaa vuoden mittaan kaksin kolminkertaiseksi. Kaupungin lainamäärä 2506 e/asukas on kylläkin suurten kaupunkien pienimpiä, mutta konsernitaseen lainat olivat tilinpäätöksen mukaan 5372 e/asukas. Se on todellinen kaupunkilaisten velkamäärä/asukas ja se ei ole enää suurten kaupunkien pienimpiä. Raitiotien rakentamiseen otettavat lainat puuttuvat tästä kokonaan. Kaupungin veronmaksajat ovat kuitenkin vastuussa myös niistä.

 

Hyvät tamperelaiset. Nyt investointeja joudutaan rahoittamaan kiihtyvällä velanotolla. Tulossa ovat Keskusjätevedenpuhdistamo, Kansi-areena ja matkakeskus. Investoinnit yhteensä vuonna 2017 ovat 217 916 euroa. Tästä puuttuvat raitiotieinvestoinnit, jotka on tarkoitus hoitaa osakeyhtiömuotoisena, eli kaupungin taseen ulkopuolella. Myöskään muille suurille investointihankkeille ei ole rahoitusta tiedossa. Raitiotien maksaminen alkaa nyt tämän budjetin hyväksymisen myötä ja sitä maksamista riittää vielä lapsenlapsillemmekin. Kaikki asumiseen liittyvät kustannukset nousevat kiinteistöverojen korottamisen myötä. Porvarilliset puolueet ovat aina olleet kiinteistöverojen korotusta vastaan. Nyt punavihreä valtakoalitio on pystynyt murtamaan tämänkin tabun.

 

Kova on ollut porvaripuolueiden maksama hinta punavihreästä yhteistyöstä. Kiinteistöverojen korotusten ohella lähes kaikki muutkin kunnalliset maksut ja taksat nousevat, terveyskeskusmaksuista joukkoliikenteen lippujen hintoihin.

 

Hyvät tamperelaiset kuulijat ja katsojat. Tampereen Puolesta, sitoutumattomattomien valtuustoryhmä TaPu, ei halua nostaa kiinteistöveroja. Valtakoalition lupaukset, että veroja ei koroteta tämän valtuustokauden aikana on unohdettu ja petetty. Jatkossa seuraa myös tuloverojen korotus, mutta nyt vaalien alla sitä ei haluta tehdä äänien menettämisen pelossa. Tämä kehitys pitää saada katkaistua, ettei Tamperetta ajeta kriisikunnaksi. Teemme erikseen esityksen kiinteistöverojen pitämisestä ennallaan ja siihen yhtyy koko oppositio. Menot on sopeutettava tuloihin. Veronkorotukset ovat tuhon tie.

 

 

Hyvät tamperelaiset, toinen asia, johon haluamme puuttua on ikäihmisten ja eläkeläisten kova kohtalo maksujen korotus ruletin keskiössä. Eläkkeet on jäädytetty, mutta maksuja ja taksoja ei. Siksi haluaisimme helpottaa vähän eläkeläisten arkea halvemmilla joukkoliikenne maksuilla. Kyse on eläkeläisten arvolipun käyttöajan jatkamisesta myös ilta-aikaan, jolloin eläkeläisillä olisi mahdollista liikkua ja käyttää keskustan palveluja myös iltaisin. Tämä esitys on torjuttu useita kertoja punavihreän valtakoalition taholta. Joukkoliikennetoimiston arvion mukaan eläkeläisten iltaliikkumismahdollisuus lisäisi kustannuksia noin 200 000 euroa. Osoitamme varat tähän Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitoksen voittovaroista, jotka vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan olivat peräti 3 418 000 euroa. Teemme tästä muutosesityksen koko opposition yhteisestä toivomuksesta.

 

Budjettiesityksestä olisi paljonkin kommentoitavaa, mutta tämän lyhyen ryhmäpuheenvuoron aikana olen nostanut vain nämä pari tärkeinä pitämäämme asiaa esille. Toinen on kiinteistöverotuksen korotuksen torjuminen ja toinen ikäihmisten ja eläkeläisten liikkumisen helpottaminen arvolipun alennusaikaa jatkamalla.

 

Lisäksi tulemme kannattamaan monia yhteisen opposition esittämiä muutosesityksiä.

 

Vähän erikoinen on myös kaupungin tapa käsitellä talouteen liittyvät valtuustoaloitteet yhtäaikaa talousarviokäsittelyn yhteydessä, jolloin niihin on hyvin hankala puuttua. Pari esimerkkiä, tekemäni aloitteet: Koilliskeskuksen, Linnainmaan uimahallihanke, joka on ollut vireillä jo vuosikymmeniä.

Ja toinen: Vehmaisten uuden koulun ja uuden urheilukentän yhdistävä alikulkutunneli koululaisten turvallisuuden lisäämiseksi. Syksyllä kymmenvuotias poika jäi pyörällä auton alle juuri kyseisessä paikassa. Oli vain hyvää tuuria, että henki säästyi. Pitääkö paikassa jonkun kuolla, ennenkuin viranomaiset saadaan toimimaan. Molempiin aloitteisiin tuli tyly vastaus: budjettiin ei ole merkitty määrärahaa hankkeen toteuttamiseksi.

 

Summa summarum. Pormestariohjelma on ollut katteetonta sanahelinää. Punavihreä valtapolitiikka on viemässä kaupungin kriisikunnaksi. Äänestäjillä on seuraavissa kunnallisvaaleissa mahdollisuus katkaista tämä meno. Tehdään Trumpit ja palautetaan kansanvalta Tampereelle.